Daha iyi sağ olduğundan daha söyleyerek şimdi mr kalma